WEB-ETAX - plata electronica a impozitelor si taxelor locale
        
 

Primaria municipiului Suceava - Directia de buget, contabilitate si fiscalitate

Legislatie

Acte normative care reglementeaza stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetului local:

Hotărârea Consiliului Local nr. 202/29.08.2003 privind zonarea intravilanului și extravilanului municipiului Suceava
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în M.Of. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, M.Of. 941 din 29 decembrie 2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata în M.Of. 863 din 26 septembrie 2005
3. Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, M.Of. 112 din 06 februarie 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; 
4. Hotarârea Guvernului nr. 1050/2004, M.Of. 651 din 20 iulie 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
5. Hotărârea Consiliului Local nr. 290 din 29 septembrie 2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006, cu anexele I, II, III, IV si V;
6. Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 26 ianuarie 2006 privind modificarea continutului art. 10 si art. 11 din HCL nr. 290/29.09.2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006;
7. Hotărârea Consiliului Local nr. 354 din 18 decembrie 2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007, cu anexele I, II, III, IV si V;
8. Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 31 mai 2007 privind aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;
9. Ordonanta de urgenta pentru modificarea alineatului 4 si 5 ale articolului 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu anexa;
10. Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 29 mai 2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009, cu anexele I, II, III, IV si V;
11. Hotarârea Consiliului Local nr. 293 din 12 noiembrie 2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2010, cu anexele I, II, III, IV si V;
12. Hotarârea Consiliului Local nr. 258 din 25 noiembrie 2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011, cu anexele I, II, III, IV si V;
13. Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 24 noiembrie 2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2012, cu anexa I;
14. Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 12 ianuarie 2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2013, cu anexa I;
15. Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 5 februarie 2013 pentru modificarea HCL nr. 5/12.01.2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2013, cu anexa A;
16. Hotărârea Consiliului Local nr. 320 din 19 decembrie 2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014, cu anexa nr. 1;
17. Hotărârea Consiliului Local nr. 260 din 27 noiembrie 2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2015, cu anexa nr. 1;
18. Hotărârea Consiliului Local nr. 304 din 05 noiembrie 2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2016, cu anexa nr. 1;

Info!

Pagina este pusa la dispozitia dumneavoastra de Primaria municipiului Suceava - Directia Buget, contabilitate si fiscalitate. Scopul este de a usura accesul cetateanului la informatii privind plata impozitelor si taxelor locale.

Primaria Municipiului Suceava